Stipendiju konkurss

ITALYb

Aicinām 10. un 11. klašu skolēnus pieteikties stipendiju konkursam vidusskolas beigšanai kādā no Apvienotās Pasaules Koledžām!

Vidusskolēnu izglītības kustības „United World Colleges” (UWC) Latvijas organizācija arī šogad aicina Latvijas akadēmiski spēcīgos un sociāli aktīvos jauniešus pieteikties konkursam uz 2014./2016. mācību gada stipendiju un mācību vietu Itālijas koledžā „UWC Adriatic”.

UWC organizācijas sastāvā ir divpadsmit starptautiskas koledžas, kas jauniešiem sniedz izglītību neatkarīgi no tautības, rases vai reliģiskās pārliecības. Kustības mērķis – ar izglītības un kopīgas pieredzes palīdzību veicināt mieru un meklēt risinājumus ilgtspējīgai attīstībai.

Jaunieši UWC koledžās apgūst Starptautiskā bakalaurāta (IB) programmu, kas ir atzīta arī Latvijā. Paralēli akadēmiskajai programmai skolēniem ir aktīvi jāpiedalās ārpusklases nodarbībās un jāiesaistās kādā no brīvprātīgā darba projektiem.

Latvijā UWC kustība darbojas kopš 1992. gada, katru gadu nodrošinot ceļazīmes uz kādu no UWC koledžām. Pilnā stipendijā ir iekļautas mācību, dzīvošanas un ēdināšanas izmaksas. Papildizdevumi (lidmašīnas biļetes un kabatas nauda) ir jāsedz stipendijas ieguvējam/-ai.

Konkursam, kura uzvarētājs/-a divus gadus pārstāvēs Latviju Itālijas koledžā „UWC Adriatic”, var pieteikties 15 – 17 gadus veci skolēni*, kas gatavi sevi pierādīt trīs konkursa kārtās.

Pirmajai kārtai elektroniski jāiesniedz:

 1. CV (obligāti norādot dzimšanas datumu, adresi, kontakttelefonu un e-pasta adresi)
 2. Viena ieteikuma vēstule no skolotāja/-as
 3. Viena ieteikuma vēstule no ārpusklases/-skolas nodarbību vadītāja/-as
 4. Pagājušā mācību gada liecības un pēdējā pusgada sekmju izraksta kopija.
 5. Rakstiska vecāku/aizbildņu atļauja mācīties ārpus Latvijas robežām (notariāls apstiprinājums nav nepieciešams)
  Veidlapa pieejama šeit  (lūdzam izdrukāt un parakstīto oriģinālu ieskanēt)
 6. 100 vārdu garš pamatojums, kurā paskaidrojat, kāpēc esat vispiemērotākais kandidāts UWC stipendijai.
  Iespējams iesniegt arī video pieteikumu, atsūtot saiti uz YouTube, Vimeo, Failiem.lv vai citām vietnēm un, ja nepieciešams, norādot piekļuves paroli.
 7. Eseja (līdz 500 vārdiem), kurā jāparāda zināšanas un izpratne par sabiedrībā notiekošo, kā arī oriģinalitāte un spēja pamatot savas domas. Lūdzu, izvēlieties vienu no tematiem:
 • Kā sabiedrības dalīšana (latviešos un krievos, pilsētniekos un lauciniekos, pilsoņos un iebraucējos, u.c.) ietekmē situāciju valstī?
 • Vai heteroseksuāļiem un homoseksuāļiem jāpiešķir vienādas tiesības?
 • Brīvprātīgais darbs. Vai palīdzot citiem mēs palīdzam arī sev?
 • Latvieša karikatūra – zāģē zaru, uz kura pats sēž.
 • „Kad es būšu atteicies no tā, kas esmu, es kļūšu par to, kas varētu būt.” (Lao Dzi)

Pieteikumus lūdzam nosūtīt elektroniski uz selection.lv@nc.uwc.net līdz 2014. gada 21. februārim. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Lūdzam veikt arī pieteikuma apmaksu** € 5 apmērā uz UWC Latvijas organizācijas kontu:

LV71HABA0551013405109 (Swedbank)
UWC Latvijas Organizācija
Biedrības reģ. nr. 40008041219

Sadaļā „Informācija saņēmējam” lūdzam norādīt: „Dalības maksa par konkursa administratīvajiem izdevumiem”, kā arī pieteikuma iesniedzēja pilnu vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Pieteikumus izskatīs konkursa komisija. Labākie kandidāti tiks aicināti uz intervijām. Līdzi jāņem liecības, sekmju izraksta un  vecāku/aizbildņu apstiprinājuma oriģināli.

Stipendijas apjoms un līdzfinansējums: Latvijai tiek piedāvāta viena mācību vieta un stipendija „UWC Adriatic” koledžā (Itālijā). Stipendija sedz mācību, dzīvošanas un ēdināšanas izdevumus visā mācību periodā. Vecākiem/aizbildņiem jāsedz ceļa izdevumi, kabatas nauda, kā arī citi papildu izdevumi.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt uz  selection.lv@nc.uwc.net vai zvanīt pa tālruni 28768661 (Laurai Tiesnesei)

Papildu informācija: www.uwc.org

* 2014. gada 1. septembrī kandidāts nedrīkst būt sasniedzis 18 gadu vecumu.

** UWC Latvijas organizācija ir bezpeļņas organizācija. Dalības maksa tiek pieprasīta, lai segtu konkursa rīkošanas un administratīvos izdevumus. Lūdzam ar mums sazināties, ja finansiālu vai kādu citu iemeslu dēļ ir grūtības ar dalības maksas veikšanu.

5780372807_223009427c_b