Starptautiskās izglītības līderi

UWC & International Baccalaureate – izglītība, kas sniedzas krietni tālāk par skolas solu.

Akadēmiskais izaicinājums – International Baccalaureate (IB) jeb Starptautiskais bakalaureāts ir starptautiski atzīts vidējās izglītības diploms. IB diploma iegūšana nav viegls ceļš . Tam nepieciešama liela intelektuālā kapacitāte, centība, rūpīga iedziļināšanās un priekšmetu padziļināta izpratne. Aktīvā mācību procesā jaunieši iemācās patstāvīgi domāt, formulēt savu viedokli un argumentēti izteikties gan par apgūstamo mācību vielu, gan par pasaules ekonomikā, politikā un sabiedrībā nozīmīgiem jautājumiem. UWC un IB izglītība jauniešiem paver durvis uz pasaules labākajām universitātēm.

Personīgā attīstība – Jau gadu no gada tieši United World Colleges absolventi ir ieguvuši pasaulē augstāko vidējo IB diploma atzīmi. Taču viņus raksturo un izceļ ne tikai augstie akadēmiskie sasniegumi. Jauniešu pašizaugsme turpinās kopīgi sportojot, diskutējot, strādājot sabiedrībai vērtīgu darbu, kā arī realizējot kopīgus projektus.

Jaunu horizontu atklāšana – United World Colleges vide ir veidota tā, lai jaunieši atbrīvotos no aizspriedumiem un stereotipiem, lai viņi spētu sadarboties viens ar otru, būtu iecietīgi, izprastu citas kultūras un novērtētu paši savējo.

Advertisements