Stipendiju konkurss

uwc-adriatic

Aicinām 10. un 11. klašu skolēnus pieteikties stipendiju konkursam vidusskolas beigšanai kādā no Apvienotās Pasaules Koledžām!

Vidusskolēnu izglītības kustības „United World Colleges” (UWC) Latvijas Organizācija arī šogad aicina Latvijas akadēmiski spēcīgos un sociāli aktīvos jauniešus pieteikties mācību vietu konkursam 2017./2019. macību gadiem.

UWC organizācijas sastāvā ir septiņpadsmit starptautiskas koledžas, kas jauniešiem sniedz izglītību neatkarīgi no tautības, rases vai reliģiskās pārliecības. Kustības mērķis – ar izglītības un kopīgas pieredzes palīdzību veicināt mieru pasaulē un meklēt risinājumus ilgtspējīgai attīstībai.

Mācību vietas ieguvēji koledžā pavada divus mācību gadus. Mācību vietām ir pieiejamas stipendijas līdz 100% no mācību maksas, atkarībā no nodemonstrētās vajadzības. Stipendijā iekļauti mācību, uzturēšanās un ēdināšanas izdevumi visā mācību periodā. Ceļa izdevumi, kabatas nauda, kā arī citi papildu izdevumi mācību maksā nav iekļauti. Studijas jāuzsāk 2017. gada augustā.

Konkursa ietvaros 15 – 18 gadu veci jaunieši var pieteikties arī vietām 2 nedēļu UWC nometnēs 2017. gada vasarā. Kandidāti var pieteikties abām iespējām, ja atbilst vecuma kritērijiem

Lai pieteiktos konkursam, kandidātiem ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

 1. Ir Latvijas pase vai dzīvo Latvijā vismaz vienu gadu ar pastavīgu uzturēšanas atļauju
 2. Mācās 10. vai 11. klasē (9. klases audzēkņi var pieteikties tikai Vasaras nometnēm)
 3. Pieteicās konkursam tikai vienā valstī
 4. Ir 16 – 17 gadus vecs/-a uz 01/09/2017 (sk. vecuma tabulu zemāk precizākai informācijai

uwc-vecuma-kriteriji

Konkursa pirmajai kārtai elektroniski jāiesniedz:

 1. Viena ieteikuma vēstule no skolotāja/-as;
 2. Viena ieteikuma vēstule no ārpusklases/-skolas nodarbību vadītāja/-as;
 3. Pagājušā mācību gada liecības un pēdējā pusgada sekmju izraksta kopija;
 4. Rakstiska vecāku/aizbildņu atļauja mācīties ārpus Latvijas robežām (notariāls apstiprinājums nav nepieciešams);
  Veidlapa pieejama šeit (lūdzam izdrukāt un parakstīto oriģinālu ieskenēt);
 5. 100 vārdu garš pamatojums, kurā paskaidrojat, kāpēc jūs gribat mācīties UWC (pieversiet uzmanību, jautājums tika mainīts);
  Iespējams iesniegt arī video pieteikumu, atsūtot saiti uz YouTube, Vimeo, Failiem.lv vai citām vietnēm un, ja nepieciešams, norādot piekļuves paroli. Video pieteikums nedrīkst būt garāks par 2 minūtēm.
 6. Eseja (līdz 500 vārdiem), kurā jāparāda zināšanas un izpratne par sabiedrībā notiekošo, kā arī oriģinalitāte un spēja pamatot savas domas, par vienu no tematiem:
  • Vai Latvijas viendzimuma pāriem vajadzētu atļaut adoptēt bērnus? Kāpēc?
  • Kas būtu jādara lai labāk iekļautu cilvēkus ar īpašām vajadzībām Latvijas sabiedrībā?
  • Vai cīņa ar dabas piesarņojumu ir valsts vai katra iedzīvotāja uzdevums? Kas būtu jādara lai uzlabotu situāciju?
  • Latvijas iedzīvotāju skaits sarūk; bēgļi lūdz patversmi Latvijā – kā rīkoties?
  • Kāds priekšmēts ir jaiekļauj obligātā mācību programmā vai kurš priekšmets ir no tās jāizņem? Kāpēc?
  • Ko tu mainītu Latvijas sabiedrībā?
  • Kā Tu vari ietekmēt pasaulē notiekošo?

Pieteikumus var aizpildīt šeit līdz 2017. gada 5. februāra pusnaktij. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā*.

Lūdzam veikt arī pieteikuma apmaksu** € 10 apmērā uz UWC Latvijas organizācijas kontu:

LV71HABA0551013405109 (Swedbank)
UWC Latvijas Organizācija
Biedrības reģ. nr. 40008041219

Sadaļā „Informācija saņēmējam” lūdzam norādīt: „Dalības maksa par konkursa administratīvajiem izdevumiem”, kā arī pieteikuma iesniedzēja pilnu vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Pieteikumus izskatīs konkursa komisija. Labākie kandidāti tiks aicināti uz intervijām.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt uz info@latvia.uwc.org vai zvanīt pa tālruni 25979970 (Jeļenai Fomiškinai)

 Papildu informācija: www.uwc.org

*nepietiekamo latviešu valodas zināšanu gadījumā lūdzam sazināties ar komiteju (info@latvia.uwc.org), pamatot situāciju un sarunāt individuālo alternatīvu.

** UWC Latvijas organizācija ir bezpeļņas organizācija. Dalības maksa tiek pieprasīta, lai segtu konkursa rīkošanas un administratīvos izdevumus. Lūdzam ar mums sazināties, ja finansiālu vai kādu citu iemeslu dēļ ir grūtības ar dalības maksas veikšanu.

Pieteikties konkursam

Advertisements